Servicemål

Servicemål

Hvor lang tid skal man vente på apoteket?…og hvad kan man i det hele taget forvente sig?

Servicemål på Trekroner Apotek

På Trekroner Apotek arbejdes konstant på at øge kvaliteten i vores håndtering og information omkring lægemidler.
I den forbindelse fastsætter apoteket en række servicemål, som apoteket ønsker at overholde.
For at dokumentere at apoteket overholder disse kvalitetsmål, foretager apoteket selv med jævne mellemrum målinger af kvaliteten på de enkelte områder.
Apoteket modtager lejlighedsvis kontrolbesøg fra Lægemiddelstyrelsen, der kontrollerer at apotek udfører sit erhverv, i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og lever op til annoncerede servicemål.Som noget nyt, har man fra 31. marts 2003 indført et lovkrav om, at de servicemål det enkelte apotek arbejder efter skal være offentligt tilgængelige.
Apoteket er hermed en af de første private virksomheder, hvor man offentliggør og dokumenterer kvalitetsmål for den service man tilbyder sine kunder.

Trekroner Apotek har valgt at fastsætte følgende servicemål:

Distribution:

Køventetid:
90% af kunderne må højst vente i 5 min.
8% af kunderne må højst vente i 10 min.
Højst 2% af kunderne må vente i mere end 10 min.
Kunder der venter på receptekspedition:
90% af kunderne skal være ekspederet inden for 10 min.
De resterende 10% af kunderne skal være ekspederet inden for 30 min, medmindre andet er aftalt med kunden.
Fejludlevering ved receptekspedition:
Der må højst forekomme 12 fejludleveringer inden for et kalenderår. Samme antal er også fastsat på sundhedsydelsen “dosisdispensering”.